Polityka prywatności

Zasady przetwarzania przeze mnie informacji na Wasz temat.

 

1. Informacje ogólne

 

 1. Niniejsza polityka dotyczy bloga internetowego Biblia Horroru, funkcjonującego pod adresem URL https://www.bibliahorroru.pl
 2. Właścicielką bloga oraz Administratorem Danych Osobowych jest: @ilsa333.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej właścicielki: kontakt@bibliahorroru.pl
 4. Właścicielka jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie na blogu.
 5. Blog wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie systemu komentarzy,
  • Organizowanie konkursów, głosowań i ankiet.
  • Wysyłka notyfikacji web push,
  • Wysyłka newsletteru,
  • Kontakt za pomocą poczty elektronicznej,
  • Analiza statystyczna,
  • Optymalizacja ładowania witryny,
  • Zabezpieczenie przed spamem, robotami oraz hakerami,
  • Obsługa strony bloga na Facebooku.
 6. Blog realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Właścicielki.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Właścicielkę

 

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronach bloga, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Właścicielkę do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 4. Dostęp do najbardziej wrażliwych danych użytkowników jest chroniony dodatkową warstwą zabezpieczeń w postaci uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA), które wymaga fizycznego klucza lub generatora kodów na telefonie.

 

3. Hosting

 

 1. Blog jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: EUROIX Sp. z o.o. 31-305 Kraków, ul. E. Radzikowskiego 3 NIP: 9512360611, REGON: 146203721.

 

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania bloga,
  • podmioty, od których zależy działanie bloga,
  • wydawnictwa, dystrybutorzy i operatorzy pocztowi wyłącznie w celu wysyłki nagrody, w przypadku wygranej w konkursie.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

5. Informacje w formularzach

 

 1. Blog zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Blog może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Blog, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu gromadzenia komentarzy, wysyłki newslettera itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 5. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Twojego adresu email podanego w formularzu dodawania komentarza (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia, czy jej używasz. Usługa jest oferowana przez
  Automattic Inc. 60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110 USA.  Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza Twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.
 6. Wszystkie formularze na blogu są zabezpieczone mechanizmem Google reCaptcha, która należy do Google LLC 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA. Usługa ta może wykorzystywać Twój adres IP oraz badać Twoje zachowanie na blogu. O działaniu usługi reCaptcha na danej stronie informuje banner w prawym dolnym rogu, który umożliwia również zapoznanie się z Polityką prywatności tej usługi.

 

6. Kontakt, konkursy i ankiety

 

 1. Kontaktując się za pomocą poczty elektronicznej powierzasz Właścicielce, jak i operatorowi usługi poczty elektronicznej swoje dane osobowe.
 2. Dane te mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP komputera.
 3. Jeśli zdecydujesz się na kontakt z Właścicielką za pośrednictwem wiadomości prywatnej w używanym przez nią serwisie społecznościowym powierzasz swoje dane osobowe administratorom tego serwisu.
 4. W niektórych przypadkach np. wygranej w konkursie możesz zostać poproszony o podanie swojego adresu zamieszkania. Te dane posłużą Właścicielce wyłącznie do wysyłki nagrody i zostaną niezwłocznie usunięte po wykonaniu niezbędnych czynności.
 5. W pewnych przypadkach, jeśli będzie to niezbędne do realizacji usługi, Twoje dane mogą zostać przekazane firmie trzeciej np. wydawnictwu lub firmie kurierskiej. Dane te posłużą tylko do jasno określonych celów i Właścicielka dołoży wszelkich starań, żeby zaraz po tym zostały usunięte.
 6. Na blogu mogą być prowadzone ankiety za pośrednictwem usługi własnej lub zewnętrznego dostawcy. Będą one zabezpieczone specjalnym skryptem, który uniemożliwia ponownie oddanie głosu temu samemu użytkownikowi. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w ankiecie skrypt zapisze Twój adres IP i umieści pliki cookies na urządzeniu końcowym. W przypadku, gdy ankieta jest przeprowadzana za pomocą systemu od zewnętrznego dostawcy zostaniesz o tym wyraźnie poinformowany wraz z linkiem do polityki prywatności tej usługi.

 

7. Logi

 

 1. Informacje zachowaniu użytkowników bloga mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania blogiem.

 

8. Istotne techniki marketingowe

 

 1. Właścicielka może stosować analizę statystyczną ruchu na blogu, poprzez Google Analytics, której właścicielem jest Google LLC 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA. Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. Właścicielka korzysta z komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification, korzystając z OneSignal 2850 S Delaware St #201, San Mateo, CA 94403, USA. Polityka prywatności tej usługi: https://onesignal.com/privacy_policy.
 3. Właścicielka prowadzi stronę na Facebooku, w związku z tym na blogu mogą znajdować się widgety, wtyczki i inne podobne skrypty serwisu. Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 USA może za ich pomocą zbierać niektóre dane czytelników i wykorzystać do różnych celów. Żeby dowiedzieć się jakie dane zbiera Facebook i do czego je wykorzystuje, przejdź do strony: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
 4. Właścicielka korzysta z usług zewnętrznego dostawcy do wysyłki newsletteru. Po dobrowolnym wypełnieniu odpowiedniego formularza Twoje dane osobowe zostaną powierzone firmie MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street
  Dublin 2 D02 P593, Ireland.
   Będą obejmować Twoje imię, adres e-mail oraz adres IP. W każdym momencie możesz wypisać się z naszego newsletteru klikając w link zawarty u dołu każdej wysłanej przez nas wiadomości. Polityka prywatności usługi MailerLite: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

 

9. Informacja o plikach cookies

 

 1. Blog korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym czytelnika bloga i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych bloga. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym czytelnika bloga pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właścicielka bloga.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są do realizacji celów określonych powyżej.
 5. W ramach bloga stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym czytelnika do czasu wylogowania, opuszczenia bloga lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym bloga przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez czytelnika
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym czytelnika. Czytelnicy bloga mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych bloga.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym czytelnika bloga wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z właścicielką bloga podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google LLC z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), OneSignal (OneSignal z siedzibą w USA), MailerLite (MailerLite z siedzibą na Litwie) TOPLISTA Najlepsze Blogi (właściciel nieznany).

 

10. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

 1. Jeśli czytelnik bloga nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 

11. Zmiany w Polityce Prywatności

 

Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności są publikowane na tej stronie i obowiązują od chwili ich publikacji.

 

Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2021 r.